Skip to main content

Ivan Dujić imenovan u Nacionalno vijeće za sport

Hrvatski sabor u srijedu je, 24. svibnja 2023. godine, na mandat od četiri godine imenovao predsjednicu i 12 članova Nacionalnog vijeća za sport, stručnog i savjetodavnog tijela koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u državi.

Predsjednica Vijeća je Danira Bilić, a imenovani su članovi Sanda Čorak, Mario Baić, Ivan Dujić, Ratko Kovačić, Oliver Lušić, Mario Meštrović, Ivan Milković, Marijo Možnik, Haris Pavletić, Stipe Pletikosa, Toni Tomas, Stojko Vranković.

Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. Hrvatski sabor svake dvije godine imenuje po šest članova Nacionalnog vijeća za sport, a predsjednika imenuje svake četiri godine. Na prijedlog Hrvatskog školskog sportskog saveza kandidiran je, a zatim i potvrđen te imenovan, glavni tajnik HŠSS-a dr. sc. Ivan Dujić.

„Hrvatski školski sportski savez kao jedna od krovnih nacionalnih sportskih institucija važan je dionik hrvatskog sporta, ali i razvoja i kvalitete sporta u državi. Svoje ćemo znanje i iskustvo u području školskog sporta i sporta općenito usmjeriti na djecu i mlade te programe koji potiču stvaranje zdravih navika o kretanju, pravilnoj prehrani, upozoravanju na razne opasnosti poput ovisnosti, nasilja, nekretanja i loše prehrane.“, najavljuje Dujić.

Ministarstvo turizma i sporta okuplja, predlaže i koordinira Nacionalno vijeće za sport, a zadaci Vijeća su:

  • raspravlja o pitanjima od značaja za sport te predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje sporta
  • daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske o nacrtu prijedloga Nacionalnog programa sporta
  • daje mišljenje o prioritetnim projektima, elaboratima i studijama koje će se financirati u sustavu javnih potreba u sportu
  • utvrđuje smjernice za izradu propisa o kategorizaciji sportaša
  • daje mišljenje o programima osposobljavanja za stručni rad u sportu i predlaže uvjete koje moraju ispuniti ustanove za osposobljavanje kadra u sportu
  • utvrđuje smjernice za izradu propisa koji se odnose na izgradnju i kategorizaciju sportskih građevina na razini države
  • daje mišljenja i preporuke na nacrte prijedloga propisa koji se odnose na sport
  • daje mišljenje o nacrtu prijedloga mreže sportskih građevina
  • na traženje ministarstva nadležnog za poslove sporta daje prethodno mišljenje o postojanju interesa za prijem u hrvatsko državljanstvo fizičke osobe u sustavu sporta koji je strani državljanin,
  • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o sportu i drugim propisima.

„Dodatno ćemo povezivati škole, klubove i roditelje te se usmjeriti na edukaciju i kreaciju sportsko-edukativnih programa koji će sve to objediniti s ciljem stvaranja pozitivne promjene u svim relevantnim pitanjima za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj“, zaključuje Dujić.

Datum početka
24/05/2023
Datum završetka
24/05/2023